ចម្ងាយប្រមាណ៥០ គ.ម ពីទីរួមខេត្តសៀមរាប តាមបណ្ដោយផ្លូវស្រុកបន្ទាយស្រី ហួសប្រាសាទ បន្ទាយស្រី។ នៅលើកំពូលភ្នំមានប៉មប្រាសាទតូចមួយដែល មានចម្លាក់ព្រះសិវៈលិង្គ របស់សាសនាហិណ្ឌូចំកណ្ដាលប្រាសាទ។ ប៉ែកក្រោយប្រាសាទស្ដាំដៃ មានពើយថ្មមួយហើយអាចអង្គុយទស្សនាទេសភាពស្អា តប្លែកដែលមានដើមឈើដ៏ចំណាស់មួយនៅទីនោះ។ ប្រភព៖ ទៅលេងបន្ទាយស្រី