พระเครื่อง – เหรียญรุ่นฉลองเจ้าคณะตำบล หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์

เหรียญรุ่นฉลองเจ้าคณะตำบล – ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี “หลวงพ่อแป๊ะ ธัมมทินโน” หรือ “พระครูยติธรรมานุยุต” เกจิชื่อดังแห่ง ลุ่มน้ำนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ แคแถว ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญนำปัจจัย เพื่อสมทบซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของวัดและซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

ปี พ.ศ.2564 วัดสว่างอารมณ์จัดสร้างเหรียญ รุ่นฉลองเจ้าคณะตำบล

ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระ พุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก และ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม, สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้จารแผ่นทอง

นอกจากนี้ หลวงพ่อแป๊ะนำแผ่นจารอักขระให้พระเกจิอาจารย์ อาทิ พระนันท วิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง สิริจันโท) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี, หลวงพ่อบุญช่วย อาทโร เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เป็นต้น ร่วมจารแผ่นชนวนมวลสารนำมารวบรวมสร้างวัตถุมงคล และมอบแผ่นจารชนวนมวลสารให้หลวงพ่อแป๊ะ เนื่องในวันเกิดอายุครบ 63 ปี เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 เพื่อนำมาเป็นชนวนในการหล่อเหรียญรุ่นฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลบางกระเบา

พิธีเททองนำฤกษ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.39 น. ของวันที่ 11 ม.ค. 2564 พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปัญญาสิริ) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเททองหล่อเหรียญนำฤกษ์เหรียญ โดยมีพระเกจิอาจารย์หลายรูป อาทิ หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ, หลวงพ่อแป๊ะ และฤๅษีเณรธาตุพุทธคุณ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธีอธิษฐานจิตเททอง ท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้า ซึ่งขณะที่ประกอบพิธีนั้นปรากฏว่าแสงแดดร่มและมีลมเย็นลอยผ่าน สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีอย่างยิ่ง

นับว่าเหรียญรุ่นดังกล่าวเป็นรุ่นที่แปด สำหรับคนจีนนั้นเรียกโป๊ยเซียน เลข 8 เปรียบเป็นยันต์มหาอุตม์ ลักษณะเป็นเหรียญเสมาทรงประยุกต์ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแป๊ะ ด้านบนของเหรียญมียันต์นะพุทโธ กำกับที่กลางห่วง ว่า ร ว ย ยันต์ นะ ปัดตลอด

ด้านหลังเหรียญ เป็นรูปพัดยศ มียันต์แปดทิศซึ่งเป็นยันต์ประจำตัวของหลวงพ่อแป๊ะ ด้านบนของพัดยศเป็นยันต์ อุ อะ มะ หมายถึง หัวใจพระรัตนตรัย ขอบล่างกำกับชื่อ พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) จ.ต.วัดสว่างอารมณ์

เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเป็นหลายเนื้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ เนื้อเงินลงยาสีม่วง เนื้อเงินลงยาสีแดง เนื้อเงินลงยาสีเขียว เนื้อนวโลหะ เนื้อสัตโลหะ เนื้อทองระฆังหน้ากากทอง เนื้อก้านชนวน เนื้อทองฝาบาตร เนื้อทองแดง เป็นต้น

เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดมหาอำนาจ บารมี การค้าขายเจริญรุ่งเรือง อานุภาพของความร่มเย็นเป็นสุข เลื่อนฐานะ เลื่อนยศหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน เลื่อนทรัพย์

เช่าบูชาได้ที่วัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.08-1995-5748 หรือ 08-4536-3000

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *