វត្តភ្នំហប់ ឬវត្តកំណប់

ចម្ងាយប្រមាណ៥០ គ.ម ពីទីរួមខេត្តសៀមរាប តាមបណ្ដោយផ្លូវស្រុកបន្ទាយស្រី ហួសប្រាសាទ បន្ទាយស្រី។

នៅលើកំពូលភ្នំមានប៉មប្រាសាទតូចមួយដែល មានចម្លាក់ព្រះសិវៈលិង្គ របស់សាសនាហិណ្ឌូចំកណ្ដាលប្រាសាទ។

ប៉ែកក្រោយប្រាសាទស្ដាំដៃ មានពើយថ្មមួយហើយអាចអង្គុយទស្សនាទេសភាពស្អា តប្លែកដែលមានដើមឈើដ៏ចំណាស់មួយនៅទីនោះ។

ប្រភព៖ ទៅលេងបន្ទាយស្រី

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *