ទីកន្លែងដែលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានទៅ

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានទៅ៖

១. ផ្សារថៃហួត ផ្លូវ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌបឹងកេងកង នៅថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ម៉ោង១៤៖២១-១៤៖៣០។

២. ហាង កាតុង ឡាកសា ផ្លូវ២៨៨ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌបឹងកេងកង នៅថ្ងៃទី១៧ កញ្ញា ម៉ោង១២៖៥៤-១៣៖៣៧។ (ករណីDelta)

៣. ហាង Paris Baguette សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌបឹងកេងកង នៅថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ម៉ោង០៩៖៤៧-១០៖២៦។ (ករណីDelta)

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅទីតាំងខាងលើហើយមានរោគសញ្ញា ឬ សង្ស័យ សូមមេត្តាប្រញាប់ ទៅធ្វេីតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ នៅទីតាំងដែលជិតបំផុត។

ប្រភព៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *