ទីកន្លែងដែលអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ បានចេញចូល

១. អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បំប្លែងថ្មី Delta បានចូលកាត់សក់នៅ ហាងកាត់សក់ ពិសិដ្ឋស្ទាយថ្មី 📍ស្ថិតនៅ ផ្លូវ២៦៥ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក

២. រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន ជាបុគ្គលិក ហាង មីហឹរ KIMMO 📍ស្ថិតនៅផ្លូវសហពន្ធ័រុស្សី សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក

៣. រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ជាបុគ្គលិកផ្នែកឥណទាន នៃធនាគារ កាថេ យូនៃធីត Cathay United Bank 📍ស្ថិតនៅផ្លូវ២១៤ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ

ប្រភព៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *